Mentoring

Leadership & Personal Story Impact
Identity, Presence & Charisma
Connection, Confidence & Communication

Hoe combineer je wie je bent met wat je doet? 
Welk verhaal vertel je jezelf? 
Hoe nodig je anderen uit in je verhaal? 

Samen onderzoeken we jouw persoonlijke impact en invloed. Dit werk is nuttig voor mensen die hun eigen identiteit en stijl beter willen begrijpen. Voor mensen die een reputatie willen bouwen op de fundamenten van hun ‘zijn’, en dit deel meer centraal willen zetten in alles wat ze doen.

Ik werk van binnen naar buiten

Wie ben jij? Waarom zou iemand jou volgen?

Leiderschap (ook persoonlijk leiderschap) start bij jouw identiteit, jouw visie, jouw purpose, jouw communicatie en jouw toewijding. Ik noem dit graag in 1 adem ‘jouw verhaal’.

Jouw authentieke verhaal vormt de basis van wie je bent, waarvoor je staat én wat je doet. Verleden, heden en toekomst komen hier samen: je kracht, je verlangen en je uitdagingen. 

 

Het goede nieuws is dat je jouw verhaal bént. Het is er altijd. Je hoeft het alleen maar te (her)ontdekken -recht naar de kern- en er vol in te gaan staan.

Wat gaan we doen?

-Taal geven aan je verhaal

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en je personal story vertrekt van binnenuit, om dan de beweging naar buiten te maken. Hiervoor nemen we eerst alle tijd om je verhaal te onderzoeken. Samen bekijken we verschillende perspectieven en zoeken we naar de rode draad. Om dan vanuit taal dingen te benoemen en het nieuwe dat klaar zit naar buiten te brengen. Puur, echt en authentiek.

-Je laten zien

We duiken diep in jouw authentieke verhaal. Waar we ’the road less travelled by’ nemen. Een weg die ook langs ‘schuren’ mag lopen. Waar niet alleen je verhaal maar ook het leven zelf uitgewisseld wordt. Soms lopen we er een paar keer omheen maar we gaan het 'schuren' niet uit de weg.


-Risico's nemen

We werken in een sfeer van totale openheid en vertrouwen. Dit creëert veiligheid en ruimte om te experimenten, risico’s te nemen en fouten te maken.


-Onderweg in gelijkwaardigheid

Mentoring samenkomsten kennen de vorm van een dialoog. Dialoog vereist gelijkwaardigheid. Geen coach en coachee dus. Ik heb je ook geen lesjes te leren.


-Radicale transparantie

Samen jouw verhaal blootleggen begint met oprecht transparant zijn. Geen plaats voor spelletjes, het verdraaien van de waarheid, of stilzwijgende veronderstellingen.

-Een creatief proces

Samen onderweg zijn is een creatieve zoektocht. Maar niet een zoektocht waarbij je met een blinddoek om door de mist dwaalt. We maken een creatieve plattegrond en bouwen aan een nieuw verhaal. Visualiseren helpt bij het verhelderen.


Aanpak en principes


EIGENAARSCHAP

Reflectie op het eigen verhaal en hiervoor verantwoordelijkheid nemen is cruciaal voor het realiseren van persoonlijke groei.

BEWUSTZIJN

Het vergroten van het bewustzijn biedt ruimte voor nieuwe keuzes en antwoorden.

AANDACHT & PLEZIER

Oprechte aandacht en plezier is de motor voor een gezonde samenwerking.

HOOFD, HAND EN HART

Authenticiteit ontstaat door hoofd, hart en hand te verbinden.

VERTROUWEN

Uitgaan van vertrouwen creëert openheid en versterkt het vermogen om te ontwikkelen.

Wil je meer weten?

Neem hier contact.