Company Blue Print

Het maken van een goede 'blue print' voor je bedrijf, organisatie of team is geen rocket science. Het is iets wat mensen van nature altijd hebben gedaan: verhalen bouwen met drama en betekenis.

We gaan samen creëren!

Een verhaal plotten.
Een gemeenschappelijke taal maken.

We creëren iets inspirationeel uit droge missie, visie en waarden. En we gaan met echte verhalen van echte mensen aan de slag, het zijn de scènes uit je bedrijfsverhaal.

Een nieuw verhaal om de shift te maken van 'oud' naar 'nieuw'.

Een taal die woorden geeft aan je steeds veranderende organisatiecontext. Taal die dieper gaat dan de feitelijke, zakelijke taal die je vandaag hanteert. We werken met de Hero's Journey (J. Campbell) als narratief transformatiemodel.

Van verhaal tot engagement

Nu we een samenhangend plot hebben, trekken we door richting de personages (je medewerkers) in het verhaal. Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Zo wordt iedereen betrokken en krijgen we ze op het puntje van hun stoel.

Op maat

Het maken van een 'blue print is steeds op maat van je bedrijf of organisatie.
Begeleiding loopt vaak over verschillende maanden. Tijdens het traject ben ik een neutrale, externe partner. Ik bied zowel ondersteuning in het samenstellen van de blue print als in de ondersteuning om iedereen mee te krijgen in het verhaal.  Dit kan aan de hand van diverse interventies 

zoals het faciliteren van teams, individuele gesprekken, coaching, advies, workshops,…

Contacteer mij voor meer info

Projectwerk is teamwerk. Ik werk hiervoor samen partners uitmijn netwerk.
Om kennis te maken, kan je hier contact opnemen.